manualna in športna terapija

Fizioterapija Izobraževanje Keune&Nagel

Izobraževanje

Delavnica promocije zdravja na delovnem mestu je namenjena podjetjem, kjer glede na želje in potrebe poklica sestavimo optimalen program teoretičnega in praktičnega znanja. Sodelujoči se seznanijo z dolgotrajnimi posledicami nepravilnega obremenjevanja pri sedečem ali fizičnem delu. Skupaj izvedemo vadbeni program, ki ga brez težav lahko izvajajo na delovnem mestu ali doma. S pravilno zastavljenim preventivni programom doprinesemo k večji delovni uspešnosti, ter področju osebnega zdravja in dobrega počutja.