manualna in športna terapija

Prva obravnava

Zajema temeljito anamnezo, pogovor na podlagi katerega lažje določimo vzrok nastalih težav. Na podlagi ugotovitev določimo kratkoročne in dolgoročne metode in cilje obravnave.